Tekst voor parochieblad

De onderstaande tekst kan in uw parochieblad geplaatst worden:

Stille Omgang 17/18 maart 2018

De  Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

 Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat de droeg het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie, om God dank te zeggen.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als intentie:

“Eucharistie = Liefde”

Het woord eucharistie betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te verkondigen.

De intentie is ontleent uit het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 20:30 uur is er een kort reisgebed in de Mariakerk, Rijksstraatweg 355 in Haarlem, waarna met speciale bussen naar Amsterdam wordt gereden.

Om 22:00 uur aanvang van de Eucharistieviering in de O.L.V. kerk aan de Keizersgracht 218 met als celebrant A. Hendriks, kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Haarlem, assistentie van de diakens F. Litjens en Ph. Weijers, m.m.v. van het  koor Te Deum Laudamus uit Haarlem o.l.v. dirigent-organist Frans Landmeier.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) een broodje en kop koffie te kopen in de Lutherse kerk aan het Spui. Vanuit de Lutherse kerk wordt u begeleidt naar het vertrekpunt van de bussen die u weer huiswaarts brengen.

Kosten voor deelnemers per bus: € 12,00 p.p.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats in de bus dan kunt u zich opgeven tot 12 maart a.s. bij een van onderstaande adressen m.v.v. naam, adres, telefoonnummer en aantal personen:

Arnold Kuhlman
tel. 023-5376742
akuhlman@quicknet.nl

Jenny Kuhn
tel. 023-5635861
jennymaria1943@gmail.com

Frans Stoets
tel. 020-4972436
stoet80@gmail.com

Of via de website www.stille-omgang-haarlem.nl