Stille Omgang

Regio Haarlem en Kennemerland Zuid

STILLE OMGANG 18-19 MAART 2023

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar. Afdeling Haarlem moet daarom uitwijken naar de Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam.

Aanmelden

Vul uw gegevens en de gegevens van uw mede reizigers op om u op te geven voor de Stille Omgang op 18 maart 2023.

U kunt zich hier aanmelden

De intentie van 2023

Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen

De intentie is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie waarbij ook wordt verwezen naar een gedicht van de H. Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen

O, Jezus , als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alle goed

Titus Brandsma

Monument van de Heilige Stede

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument van de Heilige Stede zijn er twee filmpjes opgenomen over het Mirakel van Amsterdam en het Monument van de Heilige Stede. U kunt hieronder klikken om ze te bekijken.

MIRAKELROUTE

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn vanaf 24 oktober ‘21 door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld.

Mirakelroute 7 Vanaf Haarlemmerliede naar Amsterdam kunt u hier bekijken en printen. In ieder geval kunt u de route zelfstandig lopen.

Meer informatie

Haarlem en Zuid Kennemerland

Deze website is bedoeld voor mensen uit de regio Haarlem en Zuid Kennemerland die willen deelnemen aan deze stille omgang. U vindt hier alle informatie over de Stille Omgang.

Stille Omgang

Contact