Stille Omgang

Regio Haarlem en Kennemerland Zuid

STILLE OMGANG 2022

Op de bestuursvergadering van 11 januari jongstleden heeft het bestuur van de Stille Omgang Amsterdam moeten vaststellen dat het organiseren van de Stille Omgang dit jaar nog niet in de traditionele vorm kan.

We verwachten dat het reizen in grote gezelschappen per bus niet reëel is. Los van de beperkende maatregelen op het moment van schrijven, hebben we van meerdere zustergezelschappen vernomen dat het reizen met een bus voor veel deelnemers nog als een belemmering wordt gezien.

Omdat wij nu nog niet weten wat er op 19-20 maart aanstaande wel of nog niet kan, heeft het bestuur van de Stille Omgang Amsterdam het volgende besloten.

De intentie van 2022

God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.

De stad heeft een buitenkant en een binnenkant. Velen hebben angst van die buitenzijde: het grauwe leven in de anonimiteit, de beperkte woonruimte, het lawaai, zoveel melaatse plekken in wijken vol armoede en eenzaamheid. En daarbij het schrille contrast tussen rijk en arm, glitter en miserie, overdaad en ontbering uitgestald voor ieders oog en dicht naast mekaar. De stad heeft tempels van schoonheid vol toeristen en wijken die men liever ontvlucht of zelfs afschermt.

Maar er is ook een binnenkant. De stad heeft een hart. Daar wordt gehunkerd naar zingeving en koortsig gezocht naar geluk, naar bemoediging en hoop, naar gemeenschap en onderlinge solidariteit. Dat hart klopt in elke stad en het blijft kloppen, al kent men nog zoveel ritmestoornissen en hier en daar zelfs een infarct. Maar sterven doet het niet.

Monument van de Heilige Stede

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument van de Heilige Stede zijn er twee filmpjes opgenomen over het Mirakel van Amsterdam en het Monument van de Heilige Stede. U kunt hieronder klikken om ze te bekijken.

MIRAKELROUTE

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn vanaf 24 oktober ‘21 door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld.

Mirakelroute 7 Vanaf Haarlemmerliede naar Amsterdam kunt u hier bekijken en printen. In ieder geval kunt u de route zelfstandig lopen.

Meer informatie

Haarlem en Zuid Kennemerland

Deze website is bedoeld voor mensen uit de regio Haarlem en Zuid Kennemerland die willen deelnemen aan deze stille omgang. U vindt hier alle informatie over de Stille Omgang.

Stille Omgang

Contact